บริษัท แม็กเซล อิเลคทริค จำกัด

ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ENTES

 • EPR-04 Seires

  อุปกรณ์ไฟฟ้า EPR-04 Seires แบรนด์ ENTES
  อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับวัดค่าพลังงานแบบดิจิตอลที่สามารถแสดงค่าการวัดต่อเฟสและผลรวมทั้งสามเฟสได้ในหน้าจอเดียวกัน
  หมวดหมู่:
  • Panel Devices
  • Control Devices
 • EPM/EVM Seires

  อุปกรณ์ไฟฟ้า EPM/EVM Seires แบรนด์ ENTES
  อุปกรณ์ไฟฟ้า Multi-Function Meter ของ ENTES
  หมวดหมู่:
  • Panel Devices
  • Control Devices
 • EVM-Series

  อุปกรณ์ไฟฟ้า EVM-Series แบรนด์ ENTES
  อุปกรณ์ไฟฟ้า Digital Voltmeter ของ ENTES
  หมวดหมู่:
  • Panel Devices
  • Control Devices
 • EPM-Series

  อุปกรณ์ไฟฟ้า EPM-Series แบรนด์ ENTES
  อุปกรณ์ไฟฟ้า Digital AMmeter ของ ENTES
  หมวดหมู่:
  • Panel Devices
  • Control Devices
 • RG-Series

  อุปกรณ์ไฟฟ้า RG-Series แบรนด์ ENTES
  อุปกรณ์ไฟฟ้า Smart power factor controller ของ ENTES ใช้งานร่วมกับ CT 1ชุด สำหรับการชดเชยค่า P.F.
  หมวดหมู่:
  • Panel Devices
  • Control Devices
 • SER Y/U

  อุปกรณ์ไฟฟ้า SER Y/U แบรนด์ ENTES
  อุปกรณ์ไฟฟ้า Timer หน่วงเวลาสำหรับป้องกันการทำงาน ระบบ Star-Delta Starter ด้วยระบบการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์
  หมวดหมู่:
  • Panel Devices
  • Timer and Counter