บริษัท แม็กเซล อิเลคทริค จำกัด

ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า PRATIKA

 • Wander Plug IP44

  อุปกรณ์ไฟฟ้า Wander Plug IP44 แบรนด์ PRATIKA
  อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลักสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐาน IP44 ของ PRATIKA
  หมวดหมู่:
  • Product
  • Industrial Plug
 • Wander Socket IP44

  อุปกรณ์ไฟฟ้า Wander Socket IP44 แบรนด์ PRATIKA
  อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลักสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐาน IP44 ของ PRATIKA
  หมวดหมู่:
  • Plug and Outlet
  • Industrial Socket
 • Surface Plug IP44

  อุปกรณ์ไฟฟ้า Surface Plug IP44 แบรนด์ PRATIKA
  อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลักสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐาน IP44 ของ PRATIKA
  หมวดหมู่:
  • Product
  • Industrial Plug
 • Straight Socket IP44

  อุปกรณ์ไฟฟ้า Straight Socket IP44 แบรนด์ PRATIKA
  อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลักสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐาน IP44 ของ PRATIKA
  หมวดหมู่:
  • Plug and Outlet
  • Industrial Socket
 • Surface Socket IP44

  อุปกรณ์ไฟฟ้า Surface Socket IP44 แบรนด์ PRATIKA
  อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลักสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐาน IP44 ของ PRATIKA
  หมวดหมู่:
  • Plug and Outlet
  • Industrial Socket
 • Sloping Socket IP44

  อุปกรณ์ไฟฟ้า Sloping Socket IP44 แบรนด์ PRATIKA
  อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลักสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐาน IP44 ของ PRATIKA
  หมวดหมู่:
  • Plug and Outlet
  • Industrial Socket
 • Wander Plug IP67

  อุปกรณ์ไฟฟ้า Wander Plug IP67 แบรนด์ PRATIKA
  อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลักสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐาน IP67 ของ PRATIKA
  หมวดหมู่:
  • Product
  • Industrial Plug
 • Wander Socket IP67

  อุปกรณ์ไฟฟ้า Wander Socket IP67 แบรนด์ PRATIKA
  อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลักสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐาน IP67 ของ PRATIKA
  หมวดหมู่:
  • Plug and Outlet
  • Industrial Socket
 • Surface Plug IP67

  อุปกรณ์ไฟฟ้า Surface Plug IP67 แบรนด์ PRATIKA
  อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลักสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐาน IP44 ของ PRATIKA
  หมวดหมู่:
  • Product
  • Industrial Plug
 • Straight Socket IP67

  อุปกรณ์ไฟฟ้า Straight Socket IP67 แบรนด์ PRATIKA
  อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลักสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐาน IP67 ของ PRATIKA
  หมวดหมู่:
  • Plug and Outlet
  • Industrial Socket
 • Sloping Socket IP67

  อุปกรณ์ไฟฟ้า Sloping Socket IP67 แบรนด์ PRATIKA
  อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลักสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐาน IP67 ของ PRATIKA
  หมวดหมู่:
  • Plug and Outlet
  • Industrial Socket
 • Combination Socket IP65

  อุปกรณ์ไฟฟ้า Combination Socket IP65 แบรนด์ PRATIKA
  อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลักสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐาน IP65 ของ PRATIKA
  หมวดหมู่:
  • Plug and Outlet
  • Industrial Socket
 • Surface Socket IP67

  อุปกรณ์ไฟฟ้า Surface Socket IP67 แบรนด์ PRATIKA
  อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลักสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐาน IP67 ของ PRATIKA
  หมวดหมู่:
  • Plug and Outlet
  • Industrial Socket
 • Surface Socket Wall Mounted IP67

  อุปกรณ์ไฟฟ้า Surface Socket Wall Mounted IP67 แบรนด์ PRATIKA
  อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลักสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐาน IP67 ของ PRATIKA
  หมวดหมู่:
  • Plug and Outlet
  • Industrial Socket
 • Interlocked-Switch Socket IP65

  อุปกรณ์ไฟฟ้า Interlocked-Switch Socket IP65 แบรนด์ PRATIKA
  อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลักสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐาน IP67 ของ PRATIKA
  หมวดหมู่:
  • Plug and Outlet
  • Industrial Socket
แสกนเพื่อเพิ่ม Li[email protected]
Maxel Electric เป็นเพื่อน