บริษัท แม็กเซล อิเลคทริค จำกัด

ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า YAZAKI

 • CV-Series

  อุปกรณ์ไฟฟ้า CV-Series แบรนด์ YAZAKI
  อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟชนิด Cross-Linked polyethelene มีฉนวน PVC หุ้ม แรงดัน 1000V อุนหภูมิ 70 องศา มาตรฐาน มอก.
  หมวดหมู่:
  • Cable and Accessory
  • Cable
 • CVV-F Series

  อุปกรณ์ไฟฟ้า CVV-F Series แบรนด์ YAZAKI
  อุปกรณ์ไฟฟ้า สายส่งระบบควบคุม มีฉนวน PVC หุ้ม แรงดัน 600V อุนหภูมิ 70 องศา มาตรฐาน มอก.
  หมวดหมู่:
  • Cable and Accessory
  • Cable
 • CVV-S Series

  อุปกรณ์ไฟฟ้า CVV-S Series แบรนด์ YAZAKI
  อุปกรณ์ไฟฟ้า สายส่งระบบควบคุม มีฉนวน PVC หุ้ม แรงดัน 600V อุนหภูมิ 70 องศา มาตรฐาน มอก.
  หมวดหมู่:
  • Cable and Accessory
  • Cable
 • THW-Series

  อุปกรณ์ไฟฟ้า THW-Series แบรนด์ YAZAKI
  อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟชนิด Single Core มีฉนวน PVC หุ้ม แรงดัน 750V อุนหภูมิ 70 องศา มาตรฐาน มอก.
  หมวดหมู่:
  • Cable and Accessory
  • Cable
 • VAF-Series

  อุปกรณ์ไฟฟ้า VAF-Series แบรนด์ YAZAKI
  อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟชนิดแกนคู่ มีฉนวน PVC หุ้ม แรงดัน 300V อุนหภูมิ 70 องศา มาตรฐาน มอก.
  หมวดหมู่:
  • Cable and Accessory
  • Cable
 • VTF-Series

  อุปกรณ์ไฟฟ้า VTF-Series แบรนด์ YAZAKI
  อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟชนิดสายอ่อนฝอยแบบกลม มีฉนวน PVC หุ้ม แรงดัน 300V อุนหภูมิ 70 องศา มาตรฐาน มอก.
  หมวดหมู่:
  • Cable and Accessory
  • Cable
 • VFF-Series

  อุปกรณ์ไฟฟ้า VFF-Series แบรนด์ YAZAKI
  อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟชนิดสายอ่อนฝอยแบบคู่ มีฉนวน PVC หุ้ม แรงดัน 300V อุนหภูมิ 70 องศา มาตรฐาน มอก.
  หมวดหมู่:
  • Cable and Accessory
  • Cable
 • VAF-GRD

  อุปกรณ์ไฟฟ้า VAF-GRD แบรนด์ YAZAKI
  อุปกรณ์ไฟฟ้า สายแบบแกนคู่มีสายดิน มีฉนวน PVC หุ้ม แรงดัน 300V อุนหภูมิ 70 องศา มาตรฐาน มอก.
  หมวดหมู่:
  • Cable and Accessory
  • Cable
 • VSF-Series

  อุปกรณ์ไฟฟ้า VSF-Series แบรนด์ YAZAKI
  อุปกรณ์ไฟฟ้า สายอ่อนฝอยชนิดกลม มีฉนวน PVC หุ้ม แรงดัน 300-600V อุนหภูมิ 70 องศา มาตรฐาน มอก.
  หมวดหมู่:
  • Cable and Accessory
  • Cable
 • NYY-Series

  อุปกรณ์ไฟฟ้า NYY-Series แบรนด์ YAZAKI
  อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟชนิดฝังใต้ดิน PVC หุ้ม แรงดัน 750V อุนหภูมิ 70 องศา มาตรฐาน มอก.
  หมวดหมู่:
  • Cable and Accessory
  • Cable
 • NYY-GRD

  อุปกรณ์ไฟฟ้า NYY-GRD แบรนด์ YAZAKI
  อุปกรณ์ไฟฟ้า สายแบบกลมแกนคู่มีสายดิน มีฉนวน Double Sheathed PVC หุ้ม แรงดัน 750V อุนหภูมิ 70 องศา มาตรฐาน มอก.
  หมวดหมู่:
  • Cable and Accessory
  • Cable
 • VCT-Series

  อุปกรณ์ไฟฟ้า VCT-Series แบรนด์ YAZAKI
  อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟชนิดอ่อน มีฉนวน PVC หุ้ม แรงดัน 750V อุนหภูมิ 70 องศา มาตรฐาน มอก.
  หมวดหมู่:
  • Cable and Accessory
  • Cable
แสกนเพื่อเพิ่ม [email protected]
Maxel Electric เป็นเพื่อน