อุปกรณ์ไฟฟ้า Switch

แบรนด์ CIKACHI
อุปกรณ์ไฟฟ้า Switch แบรนด์ CIKACHI

อุปกรณ์ไฟฟ้า Switch ของ CIKACHI

หมวดหมู่:
  • Product
  • Panel Devices
  • Control Devices
รุ่น รายละเอียด ขนาด ราคา
VS 33 zoomin Voltmeter Switch, Ammeter Switch 20A 3Phase 3Wire Voltmeter Switch 379.50
VS 34 zoomin Voltmeter Switch, Ammeter Switch 20A 3Phase 4Wire Voltmeter Switch 379.50
AS 33 zoomin Voltmeter Switch, Ammeter Switch 20A 3Phase 3Wire Ammeter Switch 379.50
AS 34 zoomin Voltmeter Switch, Ammeter Switch 20A 3Phase 4Wire Ammeter Switch 379.50
PS25A-2 zoomin ON-OFF Switch 25A, 32A, 63A 25A ON-OFF 2 Pole 631.50
PS25A-3 zoomin ON-OFF Switch 25A, 32A, 63A 25A ON-OFF 3 Pole 757.50
PS25A-4 zoomin ON-OFF Switch 25A, 32A, 63A 25A ON-OFF 4 Pole 885.00
PS32A-2 zoomin ON-OFF Switch 25A, 32A, 63A 32A ON-OFF 2 Pole 708.00
PS32A-3 zoomin ON-OFF Switch 25A, 32A, 63A 32A ON-OFF 3 Pole 885.00
PS32A-4 zoomin ON-OFF Switch 25A, 32A, 63A 32A ON-OFF 4 Pole 1,011.00
PS63A-2 zoomin ON-OFF Switch 25A, 32A, 63A 63A ON-OFF 2 Pole 882.00
PS63A-3 zoomin ON-OFF Switch 25A, 32A, 63A 63A ON-OFF 3 Pole 985.00
PS63A-4 zoomin ON-OFF Switch 25A, 32A, 63A 63A ON-OFF 4 Pole 1,137.00
A301 zoomin ON-OFF Switch 32A, ON-ON Switch 32A 32A ON-OFF 1 Pole 1 Stage 606.00
A301A zoomin ON-OFF Switch 32A, ON-ON Switch 32A 32A ON-OFF 2 Pole 1 Stage 606.00
A302 zoomin ON-OFF Switch 32A, ON-ON Switch 32A 32A ON-OFF 3 Pole 2 Stage 682.50
A302A zoomin ON-OFF Switch 32A, ON-ON Switch 32A 32A ON-OFF 4 Pole 2 Stage 682.50
A303 zoomin ON-OFF Switch 32A, ON-ON Switch 32A 32A ON-OFF 5 Pole 3 Stage 909.00
A303A zoomin ON-OFF Switch 32A, ON-ON Switch 32A 32A ON-OFF 6 Pole 3 Stage 909.00
A304 zoomin ON-OFF Switch 32A, ON-ON Switch 32A 32A ON-OFF 7 Pole 4 Stage 1,137.00
A304A zoomin ON-OFF Switch 32A, ON-ON Switch 32A 32A ON-OFF 8 Pole 4 Stage 1,137.00
A313 zoomin ON-OFF Switch 32A, ON-ON Switch 32A 32A ON-ON 1 Pole 1 Stage 606.00
A314 zoomin ON-OFF Switch 32A, ON-ON Switch 32A 32A ON-ON 2 Pole 2 Stage 682.50
A315 zoomin ON-OFF Switch 32A, ON-ON Switch 32A 32A ON-ON 3 Pole 3 Stage 909.00
A316 zoomin ON-OFF Switch 32A, ON-ON Switch 32A 32A ON-ON 4 Pole 4 Stage 1,137.00
A317 zoomin ON-OFF Switch 32A, ON-ON Switch 32A 32A ON-OFF-ON 1 Pole 1 Stage 606.00
A318 zoomin ON-OFF Switch 32A, ON-ON Switch 32A 32A ON-OFF-ON 2 Pole 2 Stage 682.50
A319 zoomin ON-OFF Switch 32A, ON-ON Switch 32A 32A ON-OFF-ON 3 Pole 3 Stage 909.00
A320 zoomin ON-OFF Switch 32A, ON-ON Switch 32A 32A ON-OFF-ON 4 Pole 4 Stage 1,162.50
A601 zoomin ON-OFF, ON-ON, ON-OFF-ON Switch 63A 63A ON-OFF 1 Pole 1 Stage 582.00
A601A zoomin ON-OFF, ON-ON, ON-OFF-ON Switch 63A 63A ON-OFF 2 Pole 1 Stage 582.00
A602 zoomin ON-OFF, ON-ON, ON-OFF-ON Switch 63A 63A ON-OFF 3 Pole 2 Stage 885.00
A602A zoomin ON-OFF, ON-ON, ON-OFF-ON Switch 63A 63A ON-OFF 4 Pole 2 Stage 885.00
A603 zoomin ON-OFF, ON-ON, ON-OFF-ON Switch 63A 63A ON-OFF 5 Pole 3 Stage 1,162.50
A603A zoomin ON-OFF, ON-ON, ON-OFF-ON Switch 63A 63A ON-OFF 6 Pole 3 Stage 1,162.50
A604 zoomin ON-OFF, ON-ON, ON-OFF-ON Switch 63A 63A ON-OFF 7 Pole 4 Stage 1,465.50
A604A zoomin ON-OFF, ON-ON, ON-OFF-ON Switch 63A 63A ON-OFF 8 Pole 4 Stage 1,465.50
A607 zoomin ON-OFF, ON-ON, ON-OFF-ON Switch 63A 63A ON-ON 1 Pole 1 Stage 580.50
A608 zoomin ON-OFF, ON-ON, ON-OFF-ON Switch 63A 63A ON-ON 2 Pole 2 Stage 885.00
A609 zoomin ON-OFF, ON-ON, ON-OFF-ON Switch 63A 63A ON-ON 3 Pole 3 Stage 1,162.50
A610 zoomin ON-OFF, ON-ON, ON-OFF-ON Switch 63A 63A ON-ON 4 Pole 4 Stage 1,465.50
A617 zoomin ON-OFF, ON-ON, ON-OFF-ON Switch 63A 63A ON-OFF-ON 1 Pole 1 Stage 580.50
A618 zoomin ON-OFF, ON-ON, ON-OFF-ON Switch 63A 63A ON-OFF-ON 2 Pole 2 Stage 885.00
A619 zoomin ON-OFF, ON-ON, ON-OFF-ON Switch 63A 63A ON-OFF-ON 3 Pole 3 Stage 1,162.50
A620 zoomin ON-OFF, ON-ON, ON-OFF-ON Switch 63A 63A ON-OFF-ON 4 Pole 4 Stage 1,465.00
A207 zoomin ON-ON, ON-OFF-ON Switch 20A 20A ON-ON 1 Pole 1 Stage 291.00
A208 zoomin ON-ON, ON-OFF-ON Switch 20A 20A ON-ON 2 Pole 2 Stage 303.00
A209 zoomin ON-ON, ON-OFF-ON Switch 20A 20A ON-ON 3 Pole 3 Stage 354.00
A210 zoomin ON-ON, ON-OFF-ON Switch 20A 20A ON-ON 4 Pole 4 Stage 454.50
A211 zoomin ON-ON, ON-OFF-ON Switch 20A 20A ON-ON 5 Pole 5 Stage 531.00
A212 zoomin ON-ON, ON-OFF-ON Switch 20A 20A ON-ON 6 Pole 6 Stage 606.00
A217 zoomin ON-ON, ON-OFF-ON Switch 20A 20A ON-OFF-ON 1 Pole 1 Stage 291.00
A218 zoomin ON-ON, ON-OFF-ON Switch 20A 20A ON-OFF-ON 2 Pole 2 Stage 303.00
A219 zoomin ON-ON, ON-OFF-ON Switch 20A 20A ON-OFF-ON 3 Pole 3 Stage 354.00
A220 zoomin ON-ON, ON-OFF-ON Switch 20A 20A ON-OFF-ON 4 Pole 4 Stage 606.00
A221 zoomin ON-ON, ON-OFF-ON Switch 20A 20A ON-OFF-ON 1 Pole 1 Stage 291.00
A222 zoomin ON-ON, ON-OFF-ON Switch 20A 20A ON-OFF-ON 2 Pole 2 Stage 303.00
A223 zoomin ON-ON, ON-OFF-ON Switch 20A 20A ON-OFF-ON 3 Pole 3 Stage 354.00
A224 zoomin ON-ON, ON-OFF-ON Switch 20A 20A ON-OFF-ON 4 Pole 4 Stage 606.00
MJ-7101 zoomin Precision oil-thight limit switch TZ5102 680.00
MJ-7102 zoomin Precision oil-thight limit switch TZ5102 714.00
MJ-7102-N zoomin Precision oil-thight limit switch TZ5102 709.00
MJ-7103 zoomin Precision oil-thight limit switch TZ5102 837.00
MJ-7104 zoomin Precision oil-thight limit switch WLCA2, TZ5104 45° 715.00
MJ-7106 zoomin Precision oil-thight limit switch WLNJ, TZ5106 45° 724.00
MJ-7107 zoomin Precision oil-thight limit switch WLCL, TZ5107 45° 772.00
MJ-7108 zoomin Precision oil-thight limit switch WLCA12, TZ5108 45° 832.00
MJ-7204 zoomin Precision oil-thight limit switch WLCA2-2, TZ5104-2 90° 805.00
MJ-7207 zoomin Precision oil-thight limit switch WLCL2, TZ5107-2 90° 838.00
MJ-7208 zoomin Precision oil-thight limit switch WLCA12-2, TZ5108-2 90° 887.00
MJ-3241 zoomin Precision oil-thight limit switch WLCA32-43, TZ5135 1,120.00
A201 zoomin ON-OFF Switch 20A 20A ON-OFF 1 Pole 1 Stage 291.00
A201A zoomin ON-OFF Switch 20A 20A ON-OFF 2 Pole 1 Stage 291.00
A202 zoomin ON-OFF Switch 20A 20A ON-OFF 3 Pole 2 Stage 328.50
A202A zoomin ON-OFF Switch 20A 20A ON-OFF 4 Pole 2 Stage 328.50
A203 zoomin ON-OFF Switch 20A 20A ON-OFF 5 Pole 3 Stage 379.50
A203A zoomin ON-OFF Switch 20A 20A ON-OFF 6 Pole 3 Stage 379.50
A204 zoomin ON-OFF Switch 20A 20A ON-OFF 7 Pole 4 Stage 454.50
A204A zoomin ON-OFF Switch 20A 20A ON-OFF 8 Pole 4 Stage 454.50
A205 zoomin ON-OFF Switch 20A 20A ON-OFF 9 Pole 5 Stage 531.00
A205A zoomin ON-OFF Switch 20A 20A ON-OFF 10 Pole 5 Stage 531.00
A206 zoomin ON-OFF Switch 20A 20A ON-OFF 11 Pole 6 Stage 606.00
A206a zoomin ON-OFF Switch 20A 20A ON-OFF 12 Pole 6 Stage 606.00

หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบราคาสินค้าอีกครั้งที่ 02-003-4515-16
สินค้าบางรายการต้องรอราคาจากคลังสินค้า
แสกนเพื่อเพิ่ม [email protected]
Maxel Electric เป็นเพื่อน