อุปกรณ์ไฟฟ้า Tower Light

แบรนด์ CIKACHI
อุปกรณ์ไฟฟ้า Tower Light แบรนด์ CIKACHI

อุปกรณ์ไฟฟ้า Tower Light ของ CIKACHI

หมวดหมู่:
  • Product
  • Panel Devices
  • Panel Switch
รุ่น รายละเอียด ขนาด ราคา
LTM-D1 zoomin LED Tower Light 1 Sections with LED Bulb, Mode A/B (A=ไฟกระพริบ, B=ไฟติดต่อเนื่อง) 1,725.00
LTM-D2 zoomin LED Tower Light 2 Sections with LED Bulb, Mode A/B (A=ไฟกระพริบ, B=ไฟติดต่อเนื่อง) 2,300.00
LTM-D3 zoomin LED Tower Light 3 Sections with LED Bulb, Mode A/B (A=ไฟกระพริบ, B=ไฟติดต่อเนื่อง) 2,860.00
LTM-D4 zoomin LED Tower Light 4 Sections with LED Bulb, Mode A/B (A=ไฟกระพริบ, B=ไฟติดต่อเนื่อง) 3,450.00
LTM-D5 zoomin LED Tower Light 5 Sections with LED Bulb, Mode A/B (A=ไฟกระพริบ, B=ไฟติดต่อเนื่อง) 4,000.00
LTGM-D1 zoomin LED Tower Light 1 Sections with LED Bulb, Mode A/B (A=ไฟกระพริบ, B=ไฟติดต่อเนื่อง) 1,640.00
LTGM-D2 zoomin LED Tower Light 2 Sections with LED Bulb, Mode A/B (A=ไฟกระพริบ, B=ไฟติดต่อเนื่อง) 2,216.00
LTGM-D3 zoomin LED Tower Light 3 Sections with LED Bulb, Mode A/B (A=ไฟกระพริบ, B=ไฟติดต่อเนื่อง) 2,770.00
LTGM-D4 zoomin LED Tower Light 4 Sections with LED Bulb, Mode A/B (A=ไฟกระพริบ, B=ไฟติดต่อเนื่อง) 3,340.00
LTGM-D5 zoomin LED Tower Light 5 Sections with LED Bulb, Mode A/B (A=ไฟกระพริบ, B=ไฟติดต่อเนื่อง) 3,900.00
LTM-DF1 zoomin LED Tower Light 1 Sections with LED Bulb & Buzzer, Mode A/B (A=ไฟกระพริบ, B=ไฟติดต่อเนื่อง) 2,550.00
LTM-DF2 zoomin LED Tower Light 2 Sections with LED Bulb & Buzzer, Mode A/B (A=ไฟกระพริบ, B=ไฟติดต่อเนื่อง) 3,100.00
LTM-DF3 zoomin LED Tower Light 3 Sections with LED Bulb & Buzzer, Mode A/B (A=ไฟกระพริบ, B=ไฟติดต่อเนื่อง) 3,675.00
LTM-DF4 zoomin LED Tower Light 4 Sections with LED Bulb & Buzzer, Mode A/B (A=ไฟกระพริบ, B=ไฟติดต่อเนื่อง) 4,250.00
LTGM-DF1 zoomin LED Tower Light 1 Sections with LED Bulb & Buzzer, Mode A/B (A=ไฟกระพริบ, B=ไฟติดต่อเนื่อง) 2,465.00
LTGM-DF2 zoomin LED Tower Light 2 Sections with LED Bulb & Buzzer, Mode A/B (A=ไฟกระพริบ, B=ไฟติดต่อเนื่อง) 3,025.00
LTGM-DF3 zoomin LED Tower Light 3 Sections with LED Bulb & Buzzer, Mode A/B (A=ไฟกระพริบ, B=ไฟติดต่อเนื่อง) 3,575.00
LTGM-DF4 zoomin LED Tower Light 4 Sections with LED Bulb & Buzzer, Mode A/B (A=ไฟกระพริบ, B=ไฟติดต่อเนื่อง) 4,700.00
SE-15 zoomin LED Tower Light Red, Green, Yellow, Blue & White 143.00
LTGM-1 zoomin Tower Light 1 Sections with Mode A/B (A=ไฟกระพริบ, B=ไฟติดต่อเนื่อง) 1,330.00
LTGM-2 zoomin Tower Light 2 Sections with Mode A/B (A=ไฟกระพริบ, B=ไฟติดต่อเนื่อง) 1,575.00
LTGM-3 zoomin Tower Light 3 Sections with Mode A/B (A=ไฟกระพริบ, B=ไฟติดต่อเนื่อง) 1,820.00
LTGM-4 zoomin Tower Light 4 Sections with Mode A/B (A=ไฟกระพริบ, B=ไฟติดต่อเนื่อง) 2,050.00
LTGM-5 zoomin Tower Light 5 Sections with Mode A/B (A=ไฟกระพริบ, B=ไฟติดต่อเนื่อง) 2,300.00
LTM-1 zoomin Tower Light 1 Sections with Mode A/B (A=ไฟกระพริบ, B=ไฟติดต่อเนื่อง) 1,400.00
LTM-2 zoomin Tower Light 2 Sections with Mode A/B (A=ไฟกระพริบ, B=ไฟติดต่อเนื่อง) 1,658.00
LTM-3 zoomin Tower Light 3 Sections with Mode A/B (A=ไฟกระพริบ, B=ไฟติดต่อเนื่อง) 1,900.00
LTM-4 zoomin Tower Light 4 Sections with Mode A/B (A=ไฟกระพริบ, B=ไฟติดต่อเนื่อง) 2,135.00
LTM-5 zoomin Tower Light 5 Sections with Mode A/B (A=ไฟกระพริบ, B=ไฟติดต่อเนื่อง) 2,375.00
S-15 zoomin Tower Light 110V/240V Bulb 49.00
S-15 zoomin Tower Light 12V/24V Bulb 49.00
BS-80 zoomin Tower Light Adapter 358.00
LTM zoomin Tower Light Adapter 358.00

หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบราคาสินค้าอีกครั้งที่ 02-003-4515-16
สินค้าบางรายการต้องรอราคาจากคลังสินค้า
แสกนเพื่อเพิ่ม [email protected]
Maxel Electric เป็นเพื่อน