อุปกรณ์ไฟฟ้า Adaptable

แบรนด์ CLIPSAL
อุปกรณ์ไฟฟ้า Adaptable แบรนด์ CLIPSAL

อุปกรณ์ไฟฟ้า กล่องพักสาย ของ CLIPSAL

หมวดหมู่:
  • Product
  • Wire and Cable Management
  • Conduit
รุ่น รายละเอียด ขนาด ราคา
E240LS zoomin uPVC Conduits ฝาปิดกล่องพักท่อร้อยสายไฟ + น็อต 3.50
265/3GY zoomin uPVC Conduits กล่องพักสาย รุ่นพิเศษกันน้ำ (IP 56) 350.00
DS035 zoomin uPVC Conduits กล่องพักสาย ขนาด (3"x3"x2") 55.00
DS036 zoomin uPVC Conduits กล่องพักสาย ขนาด (4"x4"x2") 70.00
DS037 zoomin uPVC Conduits กล่องพักสาย ขนาด (4"x4"x3") 83.00
DS038 zoomin uPVC Conduits กล่องพักสาย ขนาด (6"x6"x2") 200.00
DS039 zoomin uPVC Conduits กล่องพักสาย ขนาด (6"x6"x3") 210.00
DS040 zoomin uPVC Conduits กล่องพักสาย ขนาด (9"x9"x3") 270.00

หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบราคาสินค้าอีกครั้งที่ 02-003-4515-16
สินค้าบางรายการต้องรอราคาจากคลังสินค้า
แสกนเพื่อเพิ่ม [email protected]
Maxel Electric เป็นเพื่อน