อุปกรณ์ไฟฟ้า Elbow and Tee

แบรนด์ CLIPSAL
อุปกรณ์ไฟฟ้า Elbow and Tee แบรนด์ CLIPSAL

อุปกรณ์ไฟฟ้า ข้อต่อโค้ง และข้อต่อตัวที CLIPSAL

หมวดหมู่:
  • Product
  • Wire and Cable Management
  • Conduit
รุ่น รายละเอียด ขนาด ราคา
DS041 zoomin uPVC Conduits ข้อต่อท่ออ่อนเกลียวตัวผู้และตัวเมีย (สำหรับรุ่น 9016CM) ชนิดกันน้ำ (IP54) 16.00
DS042 zoomin uPVC Conduits ข้อต่อท่ออ่อนเกลียวตัวผู้และตัวเมีย (สำหรับรุ่น 9020CM) ชนิดกันน้ำ (IP54) 16.00
DS043 zoomin uPVC Conduits ข้อต่อท่ออ่อนเกลียวตัวผู้และตัวเมีย (สำหรับรุ่น 9025CM) ชนิดกันน้ำ (IP54) 27.00
DS044 zoomin uPVC Conduits ข้อต่อท่ออ่อนเกลียวตัวผู้และตัวเมีย (สำหรับรุ่น 9032CM) ชนิดกันน้ำ (IP54) 70.00
DS041 BK zoomin uPVC Conduits ข้อต่อท่ออ่อนเกลียวตัวผู้และตัวเมีย สีดำ (สำหรับรุ่น 9016CM BK) ชนิดกันน้ำ (IP54) 22.00
DS042 BK zoomin uPVC Conduits ข้อต่อท่ออ่อนเกลียวตัวผู้และตัวเมีย สีดำ (สำหรับรุ่น 9020CM BK) ชนิดกันน้ำ (IP54) 22.00
DS043 BK zoomin uPVC Conduits ข้อต่อท่ออ่อนเกลียวตัวผู้และตัวเมีย สีดำ (สำหรับรุ่น 9025CM BK) ชนิดกันน้ำ (IP54) 35.00
DS044 BK zoomin uPVC Conduits ข้อต่อท่ออ่อนเกลียวตัวผู้และตัวเมีย สีดำ (สำหรับรุ่น 9032CM BK) ชนิดกันน้ำ (IP54) 86.00
E244/16 zoomin uPVC Conduits ข้อต่อโค้ง 2 ทาง 16 มม. (สำหรับรุ่น 9016) 13.00
E244/20 zoomin uPVC Conduits ข้อต่อโค้ง 2 ทาง 20 มม. (สำหรับรุ่น 9020) 15.00
E244/25 zoomin uPVC Conduits ข้อต่อโค้ง 2 ทาง 25 มม. (สำหรับรุ่น 9025) 22.00
C244/32 WE zoomin uPVC Conduits ข้อต่อโค้ง 2 ทาง 32 มม. (สำหรับรุ่น 9032) 33.00
E246/16 zoomin uPVC Conduits ข้อต่อโค้ง 3 ทาง รูปตัวที 16 มม. (สำหรับรุ่น 9016) 22.00
E246/20 zoomin uPVC Conduits ข้อต่อโค้ง 3 ทาง รูปตัวที 20 มม. (สำหรับรุ่น 9020) 27.00
E246/25 zoomin uPVC Conduits ข้อต่อโค้ง 3 ทาง รูปตัวที 25 มม. (สำหรับรุ่น 9025) 33.00
C246/32 WE zoomin uPVC Conduits ข้อต่อโค้ง 3 ทาง รูปตัวที 32 มม. (สำหรับรุ่น 9032) 65.00

หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบราคาสินค้าอีกครั้งที่ 02-003-4515-16
สินค้าบางรายการต้องรอราคาจากคลังสินค้า
แสกนเพื่อเพิ่ม [email protected]
Maxel Electric เป็นเพื่อน