อุปกรณ์ไฟฟ้า Junction Box

แบรนด์ CLIPSAL
อุปกรณ์ไฟฟ้า Junction Box แบรนด์ CLIPSAL

อุปกรณ์ไฟฟ้า กล่องพักสาย Junction Box ของ CLIPSAL

หมวดหมู่:
  • Product
  • Wire and Cable Management
  • Conduit
รุ่น รายละเอียด ขนาด ราคา
E240/20/1 zoomin uPVC Conduits กล่องพักสาย 1 ทาง แบบลอย (สำหรับรุ่น 9020) 20.00
E240/20/2 zoomin uPVC Conduits กล่องพักสาย 2 ทาง แบบลอย (สำหรับรุ่น 9020) 22.00
E240/20/2A zoomin uPVC Conduits กล่องพักสาย 2 ทาง แบบลอย ทำมุม 90 องศา (สำหรับรุ่น 9020) 22.00
E240/20/3 zoomin uPVC Conduits กล่องพักสาย 3 ทาง แบบลอย (สำหรับรุ่น 9020) 22.00
E240/20/4 zoomin uPVC Conduits กล่องพักสาย 4 ทาง แบบลอย (สำหรับรุ่น 9020) 22.00
E240/25/1 zoomin uPVC Conduits กล่องพักสาย 1 ทาง แบบลอย (สำหรับรุ่น 9025) 22.00
E240/25/2 zoomin uPVC Conduits กล่องพักสาย 2 ทาง แบบลอย (สำหรับรุ่น 9025) 24.00
E240/25/2A zoomin uPVC Conduits กล่องพักสาย 2 ทาง แบบลอย ทำมุม 90 องศา (สำหรับรุ่น 9025) 24.00
E240/25/3 zoomin uPVC Conduits กล่องพักสาย 3 ทาง แบบลอย (สำหรับรุ่น 9025) 24.00
E240/25/4 zoomin uPVC Conduits กล่องพักสาย 4 ทาง แบบลอย (สำหรับรุ่น 9025) 24.00
E240/20/1D zoomin uPVC Conduits กล่องพักสาย 1 ทาง แบบฝังลึก (สำหรับรุ่น 9020) 32.00
E240/20/2D zoomin uPVC Conduits กล่องพักสาย 2 ทาง แบบฝังลึก (สำหรับรุ่น 9020) 37.00
E240/20/2AD zoomin uPVC Conduits กล่องพักสาย 2 ทาง แบบฝังลึก ทำมุม 90 องศา (สำหรับรุ่น 9020) 37.00
E240/20/3D zoomin uPVC Conduits กล่องพักสาย 3 ทาง แบบฝังลึก (สำหรับรุ่น 9020) 37.00
E240/20/4D zoomin uPVC Conduits กล่องพักสาย 4 ทาง แบบฝังลึก (สำหรับรุ่น 9020) 37.00
E240/25/1D zoomin uPVC Conduits กล่องพักสาย 1 ทาง แบบฝังลึก (สำหรับรุ่น 9025) 43.00
E240/25/2D zoomin uPVC Conduits กล่องพักสาย 2 ทาง แบบฝังลึก (สำหรับรุ่น 9025) 43.00
E240/25/2AD zoomin uPVC Conduits กล่องพักสาย 2 ทาง แบบฝังลึก ทำมุม 90 องศา (สำหรับรุ่น 9025) 43.00
E240/25/3D zoomin uPVC Conduits กล่องพักสาย 3 ทาง แบบฝังลึก (สำหรับรุ่น 9025) 43.00
E240/25/4D zoomin uPVC Conduits กล่องพักสาย 4 ทาง แบบฝังลึก (สำหรับรุ่น 9025) 43.00

หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบราคาสินค้าอีกครั้งที่ 02-003-4515-16
สินค้าบางรายการต้องรอราคาจากคลังสินค้า
แสกนเพื่อเพิ่ม [email protected]
Maxel Electric เป็นเพื่อน