อุปกรณ์ไฟฟ้า uPVC Conduit

แบรนด์ CLIPSAL
อุปกรณ์ไฟฟ้า uPVC Conduit แบรนด์ CLIPSAL

อุปกรณ์ไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟ uPVC Conduit ของ CLIPSAL

หมวดหมู่:
  • Product
  • Wire and Cable Management
  • Conduit
รุ่น รายละเอียด ขนาด ราคา
9016MD zoomin uPVC Conduits ท่อตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. (ยาว 2.92ม./1ท่อน) 43.00
9020 zoomin uPVC Conduits ท่อตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. (ยาว 2.92ม./1ท่อน) 56.00
9025 zoomin uPVC Conduits ท่อตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. (ยาว 2.92ม./1ท่อน) 87.00
9032 zoomin uPVC Conduits ท่อตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. (ยาว 2.92ม./1ท่อน) 146.00
9040 zoomin uPVC Conduits ท่อตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม. (ยาว 2.92ม./1ท่อน) 244.00
9050 zoomin uPVC Conduits ท่อตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. (ยาว 2.92ม./1ท่อน) 352.00
9016CM zoomin uPVC Conduits ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีขาวปลอด เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. (ยาว 50ม./1ม้วน) 520.00
9020CM zoomin uPVC Conduits ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีขาวปลอด เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. (ยาว 50ม./1ม้วน) 870.00
9025CM zoomin uPVC Conduits ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีขาวปลอด เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. (ยาว 40ม./1ม้วน) 950.00
9032CM zoomin uPVC Conduits ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีขาวปลอด เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. (ยาว 25ม./1ม้วน) 980.00
9016CM BK zoomin uPVC Conduits ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีดำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. (ยาว 50ม./1ม้วน) 520.00
9020CM BK zoomin uPVC Conduits ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีดำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. (ยาว 50ม./1ม้วน) 870.00
9025CM BK zoomin uPVC Conduits ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีดำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. (ยาว 40ม./1ม้วน) 950.00
9032CM BK zoomin uPVC Conduits ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีดำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. (ยาว 25ม./1ม้วน) 980.00
220/20 zoomin uPVC Conduits ขนาด 20 มม. ตัวปิดช่องว่างสำหรับกล่องพักสาย และอุปกรณ์ท่อต่างๆ ขนาด 20 มม. 6.50
220/25 zoomin uPVC Conduits ขนาด 25 มม. ตัวปิดช่องว่างสำหรับกล่องพักสาย และอุปกรณ์ท่อต่างๆ ขนาด 25 มม. 6.50
236/3/4S20 GY zoomin uPVC Conduits ข้อต่อแปลงระบบท่อต่อตรง 20 มม. เป็นแบบเกลียวตัวผู้ ขนาด 3/4 นิ้ว 48.00
236/1S25 GY zoomin uPVC Conduits ข้อต่อแปลงระบบท่อต่อตรง 25 มม. เป็นแบบเกลียวตัวผู้ ขนาด 1 นิ้ว 80.00

หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบราคาสินค้าอีกครั้งที่ 02-003-4515-16
สินค้าบางรายการต้องรอราคาจากคลังสินค้า
แสกนเพื่อเพิ่ม [email protected]
Maxel Electric เป็นเพื่อน