อุปกรณ์ไฟฟ้า S Series Relay

แบรนด์ FUJI
อุปกรณ์ไฟฟ้า S Series Relay แบรนด์ FUJI

Industrial Relay ในรุ่น S-series ของ FUJI ELECTRIC

หมวดหมู่:
  • Product
  • Control Relay
  • Current Overload Relay
รุ่น รายละเอียด ราคา
SRC50-2F 3A3B AC220 zoomin 870.00
SRC50-2U 3A3B AC110 zoomin 930.00
SRC50-2U 3A3B AC220 zoomin 930.00
SRC50-2U 4A2B AC110 zoomin 930.00
SRC50-2U 4A2B AC220 zoomin 930.00
SRC50-2U 5A1B AC220 zoomin 930.00
SH4/4 2A2B AC110 zoomin 1,050.00
SH4/4 2A2B AC220 zoomin 1,050.00
SH4/8 4A4B AC110 zoomin 1,460.00
SH4/8 4A4B AC220 zoomin 1,460.00
SH5/5 3A2B AC110 zoomin 1,390.00
SH5/5 3A2B AC220 zoomin 1,390.00
zoomin อุปกรณ์ไฟฟ้า Miniature Plug-in ของ TELE MECANIQUE/SCHNEIDER รุ่น RXM4GB2 0.00

หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบราคาสินค้าอีกครั้งที่ 02-003-4515-16
สินค้าบางรายการต้องรอราคาจากคลังสินค้า